Sauebonde, Nordfjord

Matkollektivet gjør det vi i landbruket burde gjort selv. Jeg håper inderlig at dere lykkes!